Skip to main content

Innovatie, verduurzaming en nieuwe energie bij TV Mallumse Molen

Al jaren kampte menig tennisvereniging in Nederland met een dalend ledenaantal en bijbehorende uitdagingen als het gaat om de continuïteit. Zo ook TV Mallumse Molen in Eibergen. Het was aanleiding voor het bestuur om de noodklok te luiden begin 2017. Een groep vrijwilligers werd gemobiliseerd om samen met het bestuur een plan te ontwikkelen om toekomstperspectief te bieden. Om iets te bedenken dat ook aansloot bij wensen van de leden, werd er op regelmatige basis afstemming gezocht met als resultaat een overweldigende meerderheid die akkoord gaaf op het uiteindelijke toekomstplan dat werd goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 juli 2020.

De ingrediënten van dit toekomstplan bestonden uit een aantal speerpunten. Tennis blijft belangrijk dus er werd geïnvesteerd in drie nieuwe toplagen. Daarnaast stond duurzaamheid centraal. Er is geïnvesteerd in 42 zonnepanelen, een zonneboiler en ledverlichting. De vernieuwing bestond uit het investeren in een nieuwe opkomende sport, padel, niet om in te spelen op een hype, maar een bewuste keuze om het aanbod te vergroten met een actieve groep vrijwilligers die een mooie basis legt voor de implementatie van deze nieuwe sport voor jong en oud. Als laatste is het clubhuis gemoderniseerd als centraal middelpunt van de vereniging. Als de maatregelen omtrent het Covid-19 virus het toelaten, kunnen leden voor of na het sporten genieten van een drankje en hapje in een eigentijdse setting.

Het resultaat van dit integrale toekomstplan na ruim een jaar is een toename van 100 leden, ca 44 %. Kortom, TV Mallumse Molen heeft een prachtige basis gelegd voor de toekomst!

TV Mallumse Molen website
Close Menu

De Sportkrant Berkelland is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Berkelland is onderdeel van De Sportkrant