Skip to main content

De binnensportaccommodatie toekomstbestendig houden

Sinds 1982 bestaat onze sporthal in haar huidige vorm. De gemeente is eigenaar en onze verenigingen maken er gebruik van. Nu een kleine 40 jaar na de opening is het goed om door de huidige bril naar de status te kijken. Veranderende maatschappelijke inzichten in combinatie met demografie en behoeften, vragen om een nieuwe en frisse kijk.

We zien dat de bezetting is gedaald en dat de sporthal voor de gymlessen van De Sterrenboog een must is. Daarnaast weten we dat De Sonders als sociaal bindmiddel een ijzersterke formule is. Onze sporthuiskamer De Spilsoos vraagt om een transformatie en in de onlangs gehouden Zorg- en welzijnsenquête werd vaak aangegeven dat er in Beltrum behoefte is aan een fitnessruimte. De individualisering en het all-time sporten zal de komende jaren verder een vlucht nemen. Zeker voor de grote groep die de komende jaren het arbeidsproces achter zich laat.

Veranderingen zijn de enige constante
In de VIOS-federatievergadering van maart werd Theo Helmers uitgenodigd om alle afdelingen mee te nemen met zijn visie op de toekomst binnen het Achterhoekse Sportlandschap in relatie tot het Sociale Domein en andere vraaggestuurde trends. De NOC*NSF-normen voor sporthallen kwamen in beeld. Hij wees erop dat senioren nu in drie behoefte-groepen verdeeld worden. Een leven lang vitaal!

Bovendien is sporten in teamverband allang geen vanzelfsprekendheid meer. Nieuwe sporten overschaduwen traditionele. Het socialiseren vraagt om een andere invulling. Sociaal actieve mensen blijven weerbaarder en hebben een verminderde zorgvraag. Landelijke, regionale trends en financieringsbronnen kwamen eveneens voorbij. Net als de sociale cohesie en de vele (verwachte) ontwikkelingen binnen ons dorp en de gemeente!

Voorzieningenniveau garanderen en uitbouwen
De komende periode zal een brede verkenning plaats vinden. Alles om de toekomstmogelijkheden van onze sporthal te verbeteren en verder uit te bouwen. Een visionaire kijk op de vraag en mogelijkheden van morgen helpt hierbij.

Tornax website
Close Menu

De Sportkrant Berkelland is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Berkelland is onderdeel van De Sportkrant